UTBILDNING
Vår instruktör kommer till er och genomför företagsanpassad utbildning.

Våra instruktörer är kemi-, brand- eller riskhanteringsingenjörer med specialkompetens inom kem, brandfarliga varor och farligt gods.

seveso 3 Utbildning

I verksamhetens säkerhetsledningssystem ska anges utbildningsbehov av för de anställda och hur utbildningen ska läggas upp. All personal och även underleverantörers berörd personal ska få utbildning i att förebygga nödsituationer och hur man agerar i en nödsituation.
I den interna planen för räddningsinsats ska finnas en redogörelse av hur personalen utbildas och övas.

Utbildningarna kan variera mellan en halv dag och en hel dag.

Utbildningsmetodiken varierar utifrån era behov. Vi kan erbjuda elearning, blended learning och traditionell föreläsning.

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52, jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se
Gustaf Erichs, tel 0708-33 43 63 avseende elearning gustaf@informationsbolaget.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020