TILLSYN
Det nya Sevesodirektivet förändrar tillsynen av Sevesoanläggningarna i Sverige.

Det blir nu länsstyrelsen som blir ansvarig för tillsynsverksamheten. Detta gäller både för högre nivå ( varje år ) och lägre nivå ( vart tredje år).

Enligt Sevesolagens 5 § måste tillsyn som avser arbetsmiljön utföras av Arbetsmiljöverket, för att Sverige ska uppfylla Sevesodirektivens krav på tillsyn. Arbetsmiljöverket tillsyn av verksamheterna kommer att ske med stöd av aktuella föreskrifter.

Generic placeholder image

Det nya Sevesodirektivet ställer stora krav på myndigheterna avseende samordning av sin tillsyn och det är Länsstyrelserna som är samordnande. Samtliga sevesoanläggningar blir också med automatik klassificerade som s.k. 2:4§-anläggningar enligt Lagen om skydd mot olyckor och har därmed ett ännu större incitament att ta ett helhetsgrepp över sin riskhantering och sina myndighetskontakter.

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52 , jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020