Välkomna till Sevesodagen!
Från den första juni 2015 har det nya Seveso III- direktivet antagits i svensk lagstiftning.

Detta medför att de företag som innefattas inom så väl hög som låg nivå behöver uppdatera sina underlag innan 1 juni 2016 och andra har, på grund av ändrade gränsvärden, blivit Sevesoklassade.
Många företag har kommit en bra bit på vägen och andra står i startgroparna med uppdateringsarbetet men de flesta är förmodligen osäkra på vad som faktiskt förväntas av dem.
Detta kommer vi att diskutera och reda ut på Sevesodagen Malmö 3 februari på Malmö Börshus.

seveso 3 Riskahntering

Vi kommer att belysa innehållet i de handledningar som kommit från MSB och vi kommer att sätta ett stort fokus på hur Seveso förhåller sig till angränsande lagstiftningar som Miljöbalken, Plan- och bygglagen, Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och Lagen om brandfarlig och explosiva varor. Under denna Sevesodag kommer vi att presentera och diskutera förändringarna samt ge våra förslag på hur de kan hanteras.


Presentationer

09.00-10.00 Registrering och kaffe
10:00-10:30 Välkommen till SEVESODAGEN 2016
Ken Nessvi, Process Safety Group
Ladda ner pdf
10:30-11:00 Samråd och riskhantering i ett MKB-perspektiv
Traditionell riskbedömning enl. MB i förhållande till miljökvalitetsnorm för vatten, Seveso III och MSB:s handbok "Olycksrisker & MKB".
Nan Kjellberg och Monika Walfisz, DGE Mark & Miljö
Ladda ner pdf
11:00-11:45 Seveso III och dess påverkan på flera olika lagstiftningar
Genomgång av berörda konkurrerande/kompletterande lagstiftningar, bl.a. med avseende på ansvarsfrågan.
Erica Nobel och Christian Härdgård, Advokatfirman Delphi
Ladda ner pdf
11:45-12:15 Riskutredning –grunden för allt
Krävs i olika omfattning beroende på nivå, dominoeffekter, metodik/metod (t.ex. Bow-tie), handledning ”Säkerhetsrapport”, m.m.
Johan Ingvarson, Process Safety Group
Ladda ner pdf
12.15-13:00 LUNCH
13:00-13:30 Integrerade verksamhetssystem - ett måste för effektiv hantering
Kravet på "Handlingsprogram" enligt nyutgiven handledning kopplat till övriga verksamhetssystem samt fördelen med integration
Mats Sigfridsson, DGE Mark & Miljö
Ladda ner pdf
13:30-14:00 Intern plan för Räddningsinsats – att hantera det oönskade
Vad krävs, hur hänger det ihop med insatsplaner och kommunens plan för insats, hur får man ihop det och hur övar man?
Jan Nählinder, Process Safety Group
Ladda ner pdf
14:00-14:20 Informationsplikten – hur gör man?
Kravet på information till allmänheten (boende, företag och allmänna lokaler), hur gör man, vad ska den innehålla, hur ofta ska man uppdatera, vilka språk, hur stort är riskområden?
Karsten Erichs, Informationsbolaget
Ladda ner pdf
14:20-14:50 FIKA
14:50-15:20 Så här hanterar vi Seveso III
Carl-Magnus Bergenstierna, Stadex
Ladda ner pdf
15:20-15:45 Tillsyn och hantering av säkerhetsrapporter, vägledning för samråd
Sara Edlund Fredholm, Länsstyrelsen
Ladda ner pdf
15:45-16:00 Avslutning
Ladda ner pdf

PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020