SÄKER ARBETSMILJÖ
Vi kan hjälpa er på olika sätt när gäller att skapa en säker arbetsmiljö och säker produktion.

seveso 3 säker arbetsmiljö

Det kan gälla en övergripande struktur men också detaljstöd avseende arbete i EX-miljö, kemikaliehantering, produktionsutrustning, arbetsmetoder, kemikalier, mm. Medarbetarnas kunskap om företagets risker med t ex brännbart damm, brandfarlig vara, explosiva varor och kemikalier i olika mängder, koncentration och miljöer är avgörande för ett företags säkerhet. Vi är övertygande om att endast då Handlingsplaner och Säkerhetsrapporter är nedbrutna i konkreta arbetsuppgifter och rutiner har de verklig effekt på företagets säkerhetsnivå.

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52, jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020