RISKBEDÖMNING/RISKHANTERING
Här kan vi hjälpa er inom ett stort antal områden.

I det nya direktivet framgår tydligt vikten av att en riskbedömning genomförs och att en plan fastläggs hur de olika riskerna ska hanteras.

seveso 3 Riskahntering

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52 , jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020