REVISION
Vi genomför internrevision med våra och era experter.

seveso 3 Revision

Vi kan hjälpa er med extern säkerhetsgranskning – både teknisk och administrativ. Genom revision, eller som vi hellre kallar det säkerhetsgranskning, erhålls en aktuell status på er anläggning och ett underlag för att bedöma brister och styrkor. Först när man har kontroll på hela verksamheten, från ledning till enskilda medarbetare, finns förutsättningarna för att bedriva en rationell riskhantering med fokus på de för företaget mest prioriterade delarna. Utan denna bas att stå på är det vår erfarenhet att många företag hamnar i ett reaktivt beteende där enskilda kravställare (myndigheter, försäkringsbolag, leverantörer, kunder, koncernövergripande funktioner, etc.) har taktpinnen i säkerhetsarbetet.

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52, jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020