PS group

PS GROUP
Erbjuder kvalificerad rådgivning inom riskhantering och processäkerhet.

Vi har en unik kompetens inom industriell riskhantering med extra fokus på brand- och explosionsrisker på grund av damm och brandfarliga varor. Vi är specialinriktade på industrier med stor riskexponering.

Kontaktpersoner:
Jan Nählinder, 070-181 09 52, jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se

Informationsbolaget

INFORMATIONSBOLAGET
Vi har sedan 1991 arbetat med information och utbildning inom brandskydd, första hjälpen/HLR och krisberedskap.

Vi är ett fullserviceföretag med projektledning, textproduktion, filmproduktion, all grafisk, teknisk och IT-kompetens i ”huset”. Vi har under året arbetat med ett stort antal Sevesoföretag avseende informationsplikten. Nu arbetar vi en hel del med test av företagens krisberedskap, krisutbildning och genomförande av krisledningsspel.

Vi har en omfattande produktion av E-Learning.

Kontaktpersoner:
Karsten Erichs, journalist, 070-247 23 00, karre@informationsbolaget.se
Gustaf Erichs, grafik och IT, 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020