KRISLEDNINGSSPEL
Testa företagets krisberedskap genom ett ledningsspel

Vi kan erbjuda olika modeller specialanpassat för Sevesoföretagen och 2:4-företagen. Spelen består av filmer och powerpointbilder.

seveso 3 Krisledningsspel

Vi har producerat s.k. skrivbordsspel som genomförs under cirka två timmar. Syftet är att testa verksamhetens krisplan och få insikt om någonting kan förändras och förbättras. Vår tanke är att spelledaren finns inom er egen verksamhet – säkerhetschef, Sevesoansvarig eller annan motsvarande funktion. Spelen är nätbaserade och finns tillgängliga på denna hemsida via en särskild inloggning. Genom att spelen är nätbaserade och ni erhåller en årslicens kan samma spel användas för flera olika grupper under licensåret. Inspel sker med korta filmer och powerpoint-bilder

Anmäl gärna intresse,
Egen idé - vi hjälper gärna till.

Spelen kan om så önskas till viss del företagsanpassas.

Vi har också ett särskilt spel om informationshantering med en särskild krisövningshemsida. Läs mer på krisovning.se/demokem

Önskar ni hjälp med ett mer omfattande krisledningsspel med spelledare från oss och motcentral kan vi naturligtvis hjälpa till med det. Begär offert.

KONTAKTPERSON:
Om ni önskar mer information om upplägget av våra spel kontakta
Karsten Erichs, 070-247 23 00 , karre@informationsbolaget.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020