INSATSPLANERING
Företaget och räddningstjänsten ska var för sig ha insatsplaner för en akut händelse och nödläge.

Räddningstjänsten/kommunen ska enligt det nya direktivet presentera sin insatsplan för företaget och vice versa.

insatsplanering

En samordning mellan de olika planerna är nödvändig för båda parter. Det är viktigt för den gemensamma säkerheten med en dialog. Det är viktigt att öva insatsplanen. MSB rapporterar att Sverige är sämst i Europa på att öva insatsplanen, framförallt den externa planen. Innehållet i den interna planen framgår av en föreskrift från MSB.

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52 , jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020