INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN Informationsplikten till allmänheten
skärps i det nya direktivet.

Även verksamheten inom den lägre nivån har nu informationsplikt. Vad informationen ska innehålla framgår av förordningen SFS 2015:236 utgiven av MSB.

seveso 3 Information

Nytt i direktivet är att informationen ska finnas även elektroniskt (internet). Den ska finnas alltid omedelbart tillgänglig på kommunens hemsida. Informationen ska vara tydlig och begriplig. I direktivet klargörs att det är särskilt viktigt att personer som kan påverkas av en allvarlig olyckshändelse får tillräckligt med information om hur de ska agera om en olycka inträffar. Tillsynsprotokoll ska också finnas tillgängligt för allmänheten.
Allmänheten ska också ges möjlighet att lämna synpunkter på extern plan för räddningsinsats. Det finns flera andra krav på information till allmänheten. Det är kommunen som ansvarar att allmänheten informeras både i tryckt form och på kommunens hemsida. Det är verksamhetsutövaren som svarar för kostnaderna för den information som ska lämnas ( 14 § i Sevesodirektivet).

Vi hjälper er ta fram den information som stadgas enligt regelverken. Det gäller både tryckt information och via nätet.

KONTAKTPERSON:
Karsten Erichs, tel 070-247 23 00, karre@informationsbolaget.se
Gustaf Erichs, tel 0708-33 43 63, gustaf@informationsbolaget.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020