SÄKERHETSRAPPORT och HANDLINGSPROGRAM
Vi hjälper er ta fram och sammanställa underlag som möter myndigheternas krav

Seveso 3 Handlingsprogram

Verksamhetsutövaren ska utarbeta ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras genom ett säkerhetsledningssystem där bl a styrning, hantering av ändringar och planering av nödsituationer ska ingå. Här är det lämpligt att utgå från företagets egna ledningssystem.

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska en säkerhetsrapport upprättas. Den är betydligt mera omfattande och ska utöver handlingsprogrammet, bl a finnas uppgifter om intern plan för räddningsinsatser samt en beskrivning av verksamheten och dess omgivning.

KONTAKTPERSON:
Jan Nählinder, 070-181 09 52 , jan.nahlinder@psgroup.se
Ken Nessvi, 070-181 09 51, ken.nessvi@psgroup.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020